Østerledgaard Grundejerforening

Snerydning

 
Det er et oftest stillet spørgsmål på generalforsamlingen om foreningen har pligt til at rydde for sne om vinteren, når det er et sommerhusområde.
 
Foreningen har pligt til at rydde. Se Gribskov kommunes pjece.
 
Vi har indgået et samarbejde med:
 
Michaels Maskinstation
Villingerødvej 52
3120 Dronningmølle
tlf. 4839 0921 / 2927 6322
 
 
Det er også Michael der rydder for vores nabogrundejerforening. Snerydning og grusning sker efter behov og Michael vurderer selv om det er nødvendigt at rykke ud. Vores udgift til snerydning har variereret meget som en konsekvens af ændringer i vejret, men vi har været glade for vores samarbejde med Michael.
Østerledgaard Grundejerforening | CVR: 89295211