Østerledgaard Grundejerforening

Indkaldelse 2017

Østerledgård Grundejerforening.

Der indkaldes hermed til generalforsamling

Søndag d. 28-05-2017 kl. 11.00
Højvejen 26, 3120 Munkerup
 
 
Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
6. Godkendelse af budgetforslag 2018 og medlemsbidrag
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 5

På valg er Ulla Nerenst der modtager genvalg og Sonja Samper der ikke ønsker at stille op til bestyrelsen, men gerne fortsætter som suppleant. Tomas ønsker ikke længere at være en del af bestyrelsen. Dermed skal der, udover Ulla, vælges to nye medlemmer til bestyrelsen. Vi opfordrer til, at der er nye, der melder sig på banen.

9. Valg af revisor samt revisorsuppleant jvf. §11
10. Evt.

Vi anmoder om at folk giver en tilbagemelding om de deltager. hsoelvsteen@gmail.com eller sms 21206865

Vedlagt: Regnskab 2016, Budgetforslag 2018

Kontingentet for 2017 – 1350 kr. - bedes betalt senest 23 maj 2017 til foreningens konto i Jyske Bank : Reg.nr 5064, kontonr. 0001 009 241 med anførsel af navn og adresse i Grundejerforeningen ( f.eks Højvejen 26).

Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, påregnes rykkergebyr.. Jf. § 4

Der vil på generalforsamlingen blive serveret kaffe/te med brød.


Venlig hilsen og på gensyn

På bestyrelsens vegne
Helle Sølvsteen
Formand.
Østerledgaard Grundejerforening | CVR: 89295211