Østerledgaard Grundejerforening

Indkaldelse 2016

Østerledgård Grundejerforening

Der indkaldes hermed til generalforsamling

Søndag d. 29-05-2016 kl. 10.00
Højvejen 26, 3120 Munkerup

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
6. Godkendelse af budgetforslag 2017 og medlemsbidrag 7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 5
På valg er Tomas Gransee, Helle Sølvsteen og Ole Timmer, der alle er villige til at   modtage genvalg, men opfordrer til, at der er nye der melder sig på banen.
Valg af 1 suppleant.
9. Valg af revisor samt revisorsuppleant jvf. §11 10. Evt.

Vedlagt : Regnskab 2015, Budgetforslag 2017

Kontingentet for 2016 – 1350 kr. - bedes betalt senest 24 maj 2016 til foreningens konto i Jyske Bank : Reg.nr 5064, kontonr. 0001 009 241 med anførsel af navn og adresse i Grundejerforeningen ( f.eks Højvejen 26).
Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, påregnes rykkergebyr.. Jf. § 4

Der vil på generalforsamlingen blive serveret kaffe/te med brød.

Venlig hilsen og på gensyn

På bestyrelsens vegne
Helle Sølvsteen
Formand.
Østerledgaard Grundejerforening | CVR: 89295211