Østerledgaard Grundejerforening

Indkaldelse 2015

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Østerledgaard Grundejerforening

søndag den 31. maj 2015 kl. 10.00

på Passebækgård, 1. sal, Bregnerødvej 35, 3250 Gilleleje.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Formandens beretning
  5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  6. Godkendelse af budgetforslag 2016 og medlemsbidrag
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 5. På valg er Marlene Graff og Ulla Nerenst, der begge ønsker genvalg. Valg af 1 suppleant
  9. Valg af revisor samt revisorsuppleant jvf. §11.
  10. Evt.

Forslag, som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde i skriftlig form senest 5 hverdage før generalforsamlingens afholdelse dvs. senest den 19. maj 2014. Evt. forslag sendes til Helle Sølvsteen, Johan Kellers Vej 12 st. tv, 2450 Kbh SV - eller pr. mail til: hsoelvsteen@gmail.com. 

Vedlagt : Regnskab 2014, Budgetforslag 2016

Kontingentet for 2015, kr. 1.350,- bedes betalt senest 15. maj 2015 til foreningens konto i Jyske bank, regn.nr. 5064 kontor 0001 009 241 med anførsel af navn og adresse i grundejerforeningen (f.eks. Højvejen 34) eller medlemsnr. Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, pålægges rykkergebyr. jf. § 4. 

Der vil på generalforsamlingen blive serveret kaffe/te med brød.

Venlig hilsen og på gensyn

På bestyrelsens vegne
Helle Sølvsteen
Formand

 

Østerledgaard Grundejerforening | CVR: 89295211